Rešeni zadaci i praktični primeri u programu Minitab kurs

Minitab kurs i casovi online 1200 din - sat

Praktična primena minitaba u analizama i eksperimentima. Svaki zadatak ima rešenje koje možete učitati. Razumljivo, propraćeno slikama i izveštajima Minitaba.

Ako ne možete naći oblast koja Vama treba, kontaktirajte nas. Napravićemo zadatak i postovati ovde.

Minitab kurs i zadaci - Najčitanije

Program Minitab i Kruskal Wallis test

Program Minitab i Kruskal Wallis Test

Program Minitab i rešeni zadaci Kruskal Wallis Test Kruskal Wallis test je neparametarski. Koristi se kada ne možemo primeniti ANOVA test. Upoređuju se MEDIJANE grupa. Primenjuje se kada je zavisna...

Detaljnije...

Minitab program 30 dana besplatno probno korišćenje - Minitab kurs i časovi

Na linku Minitab Free Trial Download možete preuzeti program Minitab 21.1.

Nije potrebno davati podatke o plaćanju. Po isteku besplatnog perioda nemate nikakve obaveze da kupite program.

 

Cene programa su na linku Licence Cost – Minitab.