PODRŠKA ZA SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO - BESPLATNA IZRADA SAJTA

Saznajte šta je socijalno preduzetništvo, zašto je važno za sve nas, kako možemo pomoći i kakvu korisnost svaka kompanija može imati ako ga podržava. Jednostavno objašnjeno i veoma korisno.

Šta je socijalno preduzetništvo?

Podrska za socijalno preduzetnistvo besplatna izrada sajta

Socijalno preduzetništvo je oblik poslovanja u kome se nastali profit u celosti ili određenim delom vraća društvu. Zaradu ne zadržava vlasnik biznisa, već se novac, ili unapred određen deo, ulaže u zapošljavanje socijalnih kategorija, zaštitu životne sredine, obrazovanje, samozapošljavanje osoba koje teško nalaze posao i druge projekte korisne za zajednicu.

Podrška socijalnom preduzetnišvu je raznolika. Može biti finansijska, obrazovna, projektna, individualna, državna, institucionalna, internacionalna, volonterska. Motiv je uvek isti – društvena dobrobit. U svetu je u proteklih nekoliko godina primetan trend rasta svih oblika podrške. Prema podacima iz 2017. godine u Velikoj Britaniji je postojalo preko 470.000 preduzeća iz ove kategorije. U Indiji ih je 2019. bilo preko 2 miliona, u Kanadi 1.300 u kojima je zaposleno preko 250.000 ljudi (2016.). U Evropskoj Uniji socijalna preduzeća zapošljavaju preko 11 miliona radnika.

Socijalno preduzetništvo - prepreke i problemi

Dve su najveće prepreke bržem razvoju socijalnog preduzetništva u svetu i kod nas:

 1. nedovoljna finansijska podrška i
 2. loša zakonska regulativa.

Pored navedenog, velike probleme stvara nedovoljna obučenost i obrazovanost zaposlenih, loša infrastruktura, nejasno definisani socijalni ciljevi, nepostojanje biznis planova, loš menadžment, nesposobnost da se prate ekonomski trendovi…

U prevazilaženju prepreka državne institucije i privredni sektor moraju sarađivati. Postoje aktivnosti koje se individualno mogu sprovoditi tako da kumulativni efekat bude značajan.

Kako mala i velika preduzeća mogu pomoći?

Gore navedeni problemi i prepreke su rešivi. Mala i velika preduzeća mogu značajno pomoći socijalnim preduzećima:

 1. Direktnim donacijama,
 2. Kroz poslovno povezivanje,
 3. Podelom poslovnih znanja, iskustava i veština,
 4. Marketinški.

Većina firmi u Srbiji oseća negativne ekonomske posledice Covid pandemije ili se bori za opstanak. U takvoj situaciji novčana pomoć je skoro nemoguća, ali uz malo ulaganja vremena, dobre volje i nesebičnosti se može mnogo postići.

Poslovno povezivanje donosi obostranu korisnost. Besplatna podela znanja i iskustava ne košta ništa, a izuzetno je dragocena za novoosnovanu firmu. Uključivanje u sopstvene marketinške aktivnosti će povećati šansu socijalnom preduzeću da postane profitabilno.

Socijalno preduzetništvo u Srbiji

2008. godine je zbog globalne ekonomske krize u Srbiji došlo do rasta nezaposlenosti i povećanja stope siromaštva. Tada je socijalno preduzetništvo postalo jedan od načina poboljšanja ekonomske situacije. Doneti su zakoni kojima se reguliše rad zadruga, zadužbina i fondova. 2012. godine je obustavljen rad na zakonu o socijalnom preduzetništvu. 2014. godine je formirana radna grupa za izradu zakona, ali do 2021. godine još uvek zakon ne postoji. Tokom 2019. godine je pokrenuta stručna i medijska kampanja da se ubrza donošenje zakona jer bez toga ne može ozbiljnije da se podrži i razvija socijalno preduzetništvo. Urađen je nacrt zakona.

U nacrtu zakona korisnici programa kojima bi se podstaklo i razvilo socijalno preduzetništvo su:

 1. Mladi do 30 godina starosti bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, sa statusom dece palih boraca i deteta bez roditeljskog staranja,
 2. viškovi zaposlenih,
 3. dugoročno nezaposleni (duže od 12 meseci),
 4. osobe sa invaliditetom,
 5. Romi,
 6. Žrtve porodičnog nasilja,
 7. Pripadnici etničkih zajednica sa višom stopom nezaposlenosti od državnog proseka,
 8. raseljena i izbegla lica,
 9. samohrani roditelji,
 10. bivši zatvorenici,
 11. žrtve trgovine ljudima,
 12. lečeni zavisnici od alkohola i droga.

Detaljnije o socijalnom preduzetništvu možete pročitati u tekstu „Socijalno preduzetništvo„.

Pročitajte i članak „Javna rasprava o nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu“ u Srbiji.

Korisnost za firme koje podrže socijalno preduzetništvo

Pored osnovnog motiva podrške da se doprinese društvu i zajednici u kojoj živimo mi i naše porodice, postoji i nekoliko ekonomskih razloga:

 1. Razvijanje osećaja nesebičnosti i zajedništva kod zaposlenih. Studije su pokazale da pozitivna, altruistična atmosfera medju zaposlenima dovodi do kvalitetnijeg i produktivnijeg rada;
 2. Razvijanje brenda i imidža firme u duhu nesebičnosti. Kupci i korisnici usluga pozitivno reaguju na ovaj oblik ponašanja firmi, naročito u slučaju velikih kompanija;
 3. Pozitivna pažnja medija. Novine, televizija, blogovi često izveštavaju o humanitarnim akcijama firmi. Obavestite ih o akcijama i ugovorima vezanim za podršku koju pružate i dobićete besplatnu reklamu;
 4. Mogućnosti strateškog partnerstva.

I ponovićemo: Dobro se dobrim vraća 🙂 

U cilju podrške razvoja socijalnog preduzetništva, poklanjamo izradu web sajta novoosnovanoj firmi iz ove oblasti. Kroz saradnju ćemo pružiti naša iskustva i znanja iz oblasti:

 • malog biznisa
 • besplatnog marketinga
 • prodaje
 • istraživanja tržišta i konkurencije
 • problema i prepreka u razvoju biznisa i načina da se prevaziđu.
Blog za mali biznis - kako unaprediti svoje poslovanje

DOBRO SE DOBRIM VRAĆA !

Mi verujemo u to i zato poklanjamo izradu sajta i obuku za mali biznis i marketnig.