Proverite svoje znanje iz jednofaktorske ANOVE i primene u programu Minitab. Pripremite se za ispit ili pismeni iz statistike Naučite najbolji program za poslovnu statistiku Minitab i njegovu primenu pri rešavanju zadataka korišćenjem ANOVA testa.

Minitab ANOVA zadaci za pripremu ispita i vežbanje

Minitab ANOVA zadaci za pripremu ispita i vežbanje
Naučite za 10 -ku

Minitab ANOVA zadaci - 1

Ispituje se uticaj 4 različita načina izlaganja robe na trafikama na prodaju artikala. U tabeli su dati prihodi (u hiljadama dinara) posle nedelju dana primene odredjenog načina izlaganja robe u 4 različite trafike.

 1. Koji je pun naziv ANOVA testa?
 2. Šta ANOVA upoređuje?
 3. Testirati hipotezu da li način izlaganja robe ima uticaj na prodaju sa pragom značajnosti α=0.05
 4. Analizirati reziduale iz eksperimenta
 5. Naći 95% interval poverenja za način izlaganja 3
 6. Korišćenjem Fišerovog i Tukijevog metoda uporediti odstupanja u zavisnosti on načina izlaganja robe
 7. Koji način izlaganja je najbolji? Obrazložiti.
 8. Koliko opservacija po populaciji mora biti uzeto tako da snaga testa bude najmanje 0,85? Neka je α=0.10.

Minitab ANOVA zadaci - 2

Ispituje se uticaj 5 različitih lekova na stabilizaciju šećera u krvi. Testirano je po 6 pacijenata za svaki od lekova. U tabeli je dat broj dana potrebnih da nivo šećera bude stabilizovan.

 1. Postaviti hipotezu o jednakosti lekova i sa pragom značajnosti α=0.05 ih testirati
 2. Analizirati reziduale iz eksperimenta
 3. Naci 95% interval poverenja za broj dana potrebnih da se stanje sanira pomocu leka A i D
 4. Koriscenjem Fiserovog metoda uporediti lekove i izvesti zakljucke
 5. Koji lek je najefikasniji? Obrazložiti.
 6. Koliko opservacija po populaciji mora biti uzeto tako da verovatnoca odbacivanja hipoteze o jednakosti bude najmanje 0.99? 

Minitab ANOVA zadaci - 3

Ispituje se rad radnika u pogonu sivenja. Data su vremena rada 5 radnika koji su sasili po 10 majica. U tabeli je dato vreme sivenja majice u sekundama.

 1. Sa pragom značajnosti α=0.10 testirati hipotezu da svih 5 radnika radi istom brzinom
 2. Analizirati reziduale iz eksperimenta
 3. Korišćenjem Fišerovog i Tukijevog metoda uporediti odstupanja u radu radnika
 4. Koji radnik najbolje radi?
 5. Koliko majica bi svaki radnik morao sašiti tako da snaga testa bude najmanje 0,9 za α=0.10
 6. Naći 95% i 90% interval poverenja za srednju vrednost broja majica koje sašiju  najbolji i najsporiji radnik. Obrazložiti razliku intervala poverenja u zavisnosti od promene verovatnoće za najboljeg radnika.

Minitab ANOVA zadaci - 4

Ispituje se efikasnost 5 različitih dijeta na po 7 osoba. Dat je broj kilograma u gramima koji se izgubi posle 30 dana držanja dijete.

 1. Postaviti hipotezu o jednakosti dijeta i testirati je sa pragom značajnosti 0,05
 2. Analizirati reziduale
 3. Korišćenjem Tukijevog metoda uporediti efikasnost dijeta
 4. Koja dijeta je najefikasnija? Obrazložiti.
 5. Koliko ljudi treba da drži svaku od dijeta tako da snaga testa bude najmanje 0,9 za alfa 0,05
 6. Naći 95% interval poverenja za najbolju i najmanje efikasnu dijetu.

Ako znate engleski i želite da se podsetite ANOVA statističkog testa, uslova za primenu, načina rešavanja u Minitab programu, našli smo za Vas odličan YouTube video na ovom linku:

One-Way ANOVA: Detailed illustration with Practical Example in Minitab

U ZAVISNOSTI OD ZNANJA KOJE IMATE IZ STATISTIKE I EXCELA, PRIPREMIĆEMO VAS BRZO ZA ISPIT, PISMENI, RAD U VAŠOJ KOMPANIJI.

AA 8

ONLINE ČASOVI MINITAB I STATISTIKA ZA SVE NIVOE ZNANJA