Šta je Minitab i zašto je koristan?

Minitab je statistički softver (program) koji se koristi za analize i donošenje odluka u industriji i uslužnom sektoru. Program je izuzetno user-friendly, prilagodjen korisnicima bez prethodnog znanja statistike. Izveštaji Minitaba se izvoze direktno u Word i Power Point i spremni su za prezentaciju visokom menadžmentu, uz razumljive grafike i prikaz proračuna.

 

Minitab je Excel na steroidima, pri tom je jednostavniji za korišćenje od SPSS-a (Statistical Package for the Social Sciences – statistički softver koji se najčešće koristi u društvenim naukama).

Rezultati analiza se jednostavno izvoze u Power Point ili MS Word i spremni su za prezentaciju.

Rad je sličan Excelu, osnovna razlika je sto Minitab operiše sa kolonama, dok Excel radi sa ćelijama.

Ko koristi Minitab u svetu?

Neke od poznatih kompanija koje koriste Minitab kao osnovni softver za analizu prodaje, efikasnosti, učinka zaposlenih, efektivnosti poslovnih procesa… su:

Minitab Statisticki softver za analizu poslovanja
 • Google
 • BMW
 • McDonald
 • IKEA
 • Microsoft
 • Nike
 • Panasonic
 • Pepsi
 • Sony

Svetski poznate kompanije koje koriste Minitab za analize svog poslovanja, ima ih preko 150 – pogledajte spisak. Hiljade malih firmi, Six Sigma stručnjaka i poslovnih konsultanata su korisnici, takođe.

 • Jednostavnost korišćenja,
 • izveštaji razumljivi i ne-statističarima,
 • kompletna analitika prilagođena biznisu i
 • lako usvajanje softvera

su razlozi zašto hiljade firmi i pojedinaca koriste Minitab.

 

Rezultati analiza Vam u sekundi daju uvid u trendove, promene, mogućnosti za rešavanje problema, izbor između opcija, efikasnost zaposlenih, profitabilnost prodajnih mesta, proizvoda, saradnika

 

Six Sigma zeleni i crni pojasevi koriste Minitab u svojim projektima svakodnevno.

Agenda i cena obuke, časova i kursa Minitab

Minitab Statisticki softver za biznis

Kurs može biti online ili u Vašim prostorijama. Idealno vreme trajanja je 2 – 5 dana (po 6-7 sati, ukupno 18-20h), u zavisnosti šta od dole navedenih modula Vam je potrebno.

 

 

Cena kursa i obuke u Minitabu

Cena kursa Minitab je 200€ – 400€ po polazniku ili 2400 din/1h za obuku „1-na-1“.

Moduli Minitab kursa

Vi birate koje module želite da naučite. 

Početni deo kursa, zajednički za svaki paket:

 • Osnovni prikaz – početni ekran
 • Opis 11 funkcija gornjeg glavnog menija
 • Priprema i uvoz podataka iz Excel-a
 • Osnovi statistike kroz primere
 • Grafički prikazi, krajnji izveštaji, izvoz u Power Point i Word
 • Tipovi podataka i konvertovanje iz jednog u drugi tip podataka

Trajanje uvodnog dela je 2-4h, cena 50€

 

 

Modul MSA i Process Capability
 • Capability Studies (studije sposobnosti) Cp, Cpk, Pp, Ppk – 3-4h, 50€
 • Gage R&R kroz primer iz prakse – 6-8h, 100€

 

Modul Svi alati Minitaba, obuhvata:
 1. Testiranje hipoteza (2 Sample t, Paired, probability studies), p-vrednost
 2. Chi Square, Pareto, ANOVA, non-parametrical tests
 3. Binarna, Linearna regresija, korelacije, Multipla regresija
 4. Odredjivanje funkcije koju podaci prate, konvertovanje u normalnu raspodelu, odredjivanje veličine uzorka

Sve 4 grupe alata –  12-14h, 150€

 • DOE (opciono) – 12-14h, 200€

Potrebno je da svaki polaznik kursa ima lap top sa instaliranim softverom.

Svaka oblast se izučava kroz primer iz prakse. Sirove podatke obezbeđujemo mi, a možemo koristiti i Vaše.

Minitab obuka i kurs - klijenti u Srbiji i inostranstvu

Minitab obuka i kurs - firme

Minitab obuka i časovi - pojedinci

 • Obuku i časove je prošlo desetine studenata tehničkih i menadžment fakulteta,
 • inostrani klijenat raznih profila,
 • polaznici Lean Six Sigma kurseva i
 • pojedinci kojima je Minitab potreban za analize i pripreme izveštaja i prezentacija.

Ko u Srbiji drži obuku u Minitabu u Srbiji i inostranstvu

Kurs i časove Minitab programa drži Nataša, sertifikovani Lean Six Sigma Black Belt. Sertifikati izdati 2016. od strane Holandske kompanije The Lean Six Sigma Company, Rotterdam i srpske TMS Akademije, Beograd.

Natasa Mezej ekspert za izradu websajtova, SEO i pisanje tekstova za internet i Minitab program

Pored teorijskog iskustva, Nataša će Vam preneti iskustva iz prakse, jednostavne načine korišćenja Minitaba i mogućnosti unapredjenja poslovanja i analiza.

 

Na jednostavan i svima razumljiv način, kroz interaktivni rad, brzo ćete razumeti:

 • osnovni koncept rada u Minitabu,
 • praktično uputstvo za pripremu podataka,
 • tumačenje dobijenih rezultata u Minitabu i
 • mogućnosti prezentovanja generisanih proračuna i grafika.

Svi polaznici kursa, uz paket obuke u izabranim modulima dobijaju 12 meseci besplatnih konsultacija.

 

 

„Obučila sam više od 50 ljudi u Srbiji i inostranstvu. Kurs i časove Minitaba prilagodjavam polaznicima, prethodnom znanju statistike i Excela i ciljevima koje žele ostvariti obukom. Znam da ih moram zatrpati informacijama u kratkom vremenskom rasponu, i trudim se da sve prezentujem na zanimljiv i jednostavan način.

Uz puno pauza, mogućnost postavljanja pitanja kada god polaznici žele (upadanje u reč je donekle dozvoljeno), anegdote iz prakse i realne primere, obuka je 100% uspešna u svim slučajevima.“ – Nataša Mezej.

Osnove Minitab statističkog softvera

Kliknite na sliku za uvećanje

Nakon pokretanja, otvara se glavni ekran sa tri prozora: funkcijski prozor, Session Window (operativni prozor) i Worksheet.

Glavni meni ima 11 funkcija:

 

 1. File
 2. Edit
 3. Data (za pripremu podataka pre analize)
 4. Calc (kalkulator i mnogo više…)
 5. Stat (svi alati za analize i statističke obrade su OVDE)
 6. Graph (svi grafici koji postoje i mnogo više)
 7. Editor
 8. Tools
 9. Window
 10. Help
 11. Assistant (NEZAMENJIVA pomoć kada niste sigurni koji alat da koristite)

Operativni prozor (Session Window) se puni tokom rada svim aktivnostima, operacijama, makroima, graficima koje koristite i olakšava Vam navigaciju.

Worksheet (radni prostor) je deo gde unosite podatke.

Naša preporuka je da podatke pripremite u Excel-u, pa ih uvezete.

Uvoz podataka iz Excela-a

U glavnom meniju birate File/Open Worksheet, pa izaberete „All“ u polju Files of Type. Ako ne izaberete „All“, prikazaće Vam se samo Minitab fajlovi.

Priprema podataka

Kliknite na sliku za uvećanje

Pre obrade i analize, verovatno će biti potrebno da sredite podatke. Minitab Vam daje mogućnost da:

 • spajate kolone (Stack),
 • sortirate podatke (Sort),
 • rangirate (vi možete definisati rangove)
 • kodirate (napr: ako imate namirnice iz prodavnice sa količinama u dve kolone, možete napraviti grupe mlečni proizvodi, testenine, voće, sokovi…svakoj grupi dodeljujete kod) – svodite sve tekstualne celije na određene grupe.
 • izmenite tip podataka (napr: iz teksta u broj, iz broja u datum, iz datuma u dan u nedelji,…)
 • spajate tekstualne podatke iz više kolona u jednu kolonu.

Ako dobro pripremite podatke, kasnije će Vam posao biti mnogo lakši.

Najznačajnije, po nama je, što Minitab lako barata tekstualnim podacima i daje Vam mogućnost da nad ne-numeričkim podacima vršite statističke operacije kao da su brojevi u pitanju. Kada završite analize i proračune, lako „prevodite“ kodirane kategorije u izvorne grupe podataka.

Funkcije Minitaba

Kliknite na sliku za uvećanje

Možda će Vam se nekada učiniti da je u pitanju magija ili veštačka inteligencija, ali verujte, „samo“ je u pitanju nekoliko decenija iskustva u statističkim obradama i sprovođenju uzorkovanja koje su ugrađene u Minitab.

Najveća moć softvera se krije u delu glavnog menija „Stat“.

Izuzetno korisno je što, pored očiglednih funkcija, ovde (Power and Sample Size) možete dobiti informaciju koliko je potrebno uzoraka imati da bi se postigla određena preciznost procena.

Zahvaljujući ovoj funkciji, možete uštedeti desetine sati i hiljade evra koje biste utrošili na nepotrebno velike uzorke.

Detaljnije ćemo objasniti šta se „krije“ iza Quality Tools funkcije (ostale funkcije su prepoznatljive po nazivu).

Quality Tools sadrži: 

 • Run Chart – za pronalaženje trendova u Vašim podacima i testira ne-slučajno ponašanje
 • Pareto Chart
 • Cause and Effect
 • Individual Distribution Identification i Johnson Transformation (ako Vaši podaci nemaju normalnu raspodelu, ovde ih pretvarate)
 • Capability Analysis i Capability Sixpack – nezamenjivi alati Six Sigme za analizu mogućnosti procesa
 • Gage Study – za analizu mernih instrumenata (Gage R&R)
 • Tolerance Intervals – Intervali tolerancije
 • Atribute Agreement Analysis – deo Gage R&R kada su podaci uzorkovanja kvalitativni
 • Multivari Chart – za brzo uočavanje trendova i odnosa više veličina odjednom.

Minitab asistent

Kliknite na sliku za uvećanje

Asistent obuhvata sledeće alate:

 • MSA
 • Capability Analysis
 • Graphical Analysis (izbor grafikona)
 • Hypothesis Tests (izbor testa hipoteza)
 • Regression (postavljanje regresivnih jednačina)
 • DOE (kako da postavite Dizajn eksperimenta)
 • Before/After Capability Analysis
 • Before/After Control Charts
 • Control Charts

Ne morate biti profesor matematike i statistike da biste koristili Minitab.

Dovoljno je da imate osnovno znanje o vrstama podataka koje želite da anlaizirate.

Uz to, naravno, potrebno je da znate šta koja funkcija radi i kakve izveštaje daje. 

 

Ne brinite, ako ne znate, to ćemo Vas podsetiti ili naučiti na kursu bez ulaženja u teorijske osnove i definicije.

Minitab Asistent je nezamenjiv pomoćnik ako u bilo kom trenutku „zapnete“ i niste sigurni koji alat da izaberete za svoje analize.

Asistent Vas „pita“ koji je Vaš cilj i idući unazad, dovodi Vas do testa koji je optimalan za Vas.

Minitab kurs i časovi

Garantujemo Vam da ćete posle kursa biti sposobni da samostalno radite. Kao i sa svakim novim softverom, bitno je da odmah počnete rad u programu.

 

Ne plašite se da eksperimentišete, istražujete mogućnosti, pravite fiktivne izveštaje.

 

Prijavite se na kurs mailom ili zakažite časove. Postanite ekspert za analizu poslovnih procesa, proizvoda, mogućnosti, kvaliteta…