Rad u programu Minitab - Rešeni zadaci i praktični primeri

Minitab kurs i casovi online 1200 din - sat

Vežbajte rad u programu Minitab kroz praktične primere u analizama i eksperimentima. Svaki zadatak ima rešenje koje možete učitati.

 

Razumljivo, propraćeno slikama i izveštajima Minitaba.

 

Ako ne možete naći oblast koja Vama treba, kontaktirajte nas. Napravićemo zadatak i postovati ovde.

 

Potrebni su Vam obuka, kurs ili časovi Minitaba?

Pošaljite mail ili pozovite da dogovorimo termine.

 

Kurs Minitaba 200-400€ po osobi.

Časovi Minitaba 2400 din/1h.

Vežbe za rad u programu Minitab

Program Minitab i Kruskal Wallis test

Program Minitab i Kruskal Wallis Test

Program Minitab i rešeni zadaci Kruskal Wallis Test Kruskal Wallis test je neparametarski. Koristi se kada ne možemo primeniti ANOVA test.   Upoređuju se MEDIJANE grupa.   Primenjuje se kada...

Detaljnije...

Minitab program 30 dana besplatno probno korišćenje - Minitab kurs i časovi

Na linku Minitab Free Trial Download možete preuzeti program Minitab 21.1.

Nije potrebno davati podatke o plaćanju. Po isteku besplatnog perioda nemate nikakve obaveze da kupite program.

 

Cene programa su na linku Licence Cost – Minitab.