Poslovna statistika - Stem and Leaf (stablo-lišće) Dijagram

Steam and Leaf Diagram je grafički prikaz podataka sličan histogramu.

Svaki element uzorka, medijana i frekvencije se lako može pročitati sa dijagrama.

Stem su desetice, stotine, hiljade u zavisnosti od podataka koje prikazujete.

Leaf je sledeća, manja cifra. Svaki Leaf prikazuje jedan član uzorka.

Ako želite više da saznate o Stablo-lišće dijagramu, pogledajte YouTube video „Čitanje stablo-list dijagrama„.

Odličan video imate i na engleskom jeziku „Stem and Leaf Plots using Minitab“ i „Stem and Leaf Plot with Calculation of Range Median and Mode„.

Poslovna statistika i Stem and Leaf (Stablo-lišće) dijagram

Pre nego što pređemo na zadatke, podsetimo se da svaki višecifreni broj ima jedinice, desetice, stotine, hiljade, itd. Stem u Stem and Leaf dijagramu će biti najveća cifra koju elementi našeg skupa imaju. Leaf je sledeća, manja cifra. Ako „peške“ radite S&L dijagram, Vi određujete Stablo i Lišće. Minitab to uradi za Vas.

U prvom zadatku ćemo detaljno objasniti izradu i čitanje S&L dijagrama.

ZADATAK 1

U tabeli su dati bodovi koje su studenti postigli na pismenom ispitu. Ukupno je polagao 81 studenat. Broj osvojenih bodova je od 0-99.

Stem and Leaf (stablo-lišće) dijagramom predstaviti rezultate ispita.

Objasniti dijagram.

ZADATAK 2

U tabeli su date plate 65 zaposlenih u jednom preduzeću.

Stem and Leaf (stablo-lišće) dijagramom predstaviti plate svih zaposlenih.

Objasniti dijagram.

Poslovna statistika i Minitab program časovi i kurs

Cena kursa zavisi od Vaših potreba i trajanja kursa. Okvirno je 200 €. Agendu i detalje kursa možete pogledati na našoj stranici „Minitab statistički softver za biznis„.

 

Cena online časova iz poslovne statistike kroz Minitab je 2400 din / 1h.

 

Zakažite termin na vreme, u sezoni smo popunjeni!